• English

Góc báo chí

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TIỀN GỬI CỦA SẢN PHẨM "3 KỲ HẠN ƯU ĐÃI"

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc thay đổi biểu lãi suất huy động vốn bằng VNĐ của sản phẩm “3 kỳ hạn ưu đãi” áp dụng thống nhất như sau:

A. Bảng lãi suất tiền gửi áp dụng cho sản phẩm “3 kỳ hạn ưu đãi” 

     Kỳ hạn gửi             Lãi suất (%/năm)

       9 tháng                      8.460

       12 tháng                    8.580

       24 tháng                    8.700

B. Hiệu lực thi hành: 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2009, cho đến khi có thông báo mới

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRƯƠNG HOÀNG LƯƠNG


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank