• English

Tin Kiên Long

Thông báo kết quả tuyển chọn sinh viên thực tập 2014

Căn cứ kết quả phỏng vấn tuyển chọn sinh viên thực tập, nay Kienlongbank thông báo đến các bạn sinh viên như sau:

- Danh sách tuyển chọn: (tập tin đính kèm)

- Lịch tiếp nhận, đào tạo: 02 ngày, ngày 15 + 16/01/2014 (bắt đầu lúc 08:00)

- Địa điểm: tại đơn vị tiếp nhận thực tập.

Sinh viên liên hệ trực tiếp đơn vị tiếp nhận thực tập trước ngày 14/01/2013 để được hướng dẫn chi tiết.

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank