• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THỰC TẬP 2013

           Căn cứ Quy định và quy trình tiếp nhận, bố trí và quản lý sinh viên thực tập, ban hành theo Quyết định số 1514/QĐ-NHKL ngày 19/12/2009
          Căn cứ Thông báo số 306/TB-NHKL ngày 07/11/2011 của Ngân hàng Kiên Long về Chương trình sinh viên thực tập 2013;
          Căn cứ nhu cầu và kế hoạch tuyển chọn sinh viên thực tập năm 2013 tại các đơn vị trực thuộc;
Căn cứ vào các tiêu chí tuyển chọn thực tập, chọn từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu tiếp nhận. Nay Ngân hàng thông báo kết quả tuyển chọn sinh viên thực tập như sau:
1.       Danh sách tiếp nhận
          Ngân hàng chính thức tiếp nhận 99 sinh viên thực tập tại các chi nhánh (danh sách đính kèm).
2.       Lịch tiếp nhận thực tập
          Sinh viên được tiếp nhận thực tập sẽ đến nhận lịch thực tập ngày 07/01/2013 tại chi nhánh của Ngân hàng Kiên Long trên địa bàn đó.
3.       Thời gian thực tập
          Sinh viên chính thức thực tập trong khoảng thời gian từ ngày 18/02/2013 đến ngày 18/05/2013.
4.       Tổ chức thực hiện
      Các đơn vị căn cứ Thông báo này và Quy định, quy trình tiếp nhận, bố trí và quản lý sinh viên thực tập của Ngân hàng triển khai thực hiện.
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Phạm Khắc Khoan

Đăng ký nhận tin
Kienlongbank