• English

Góc báo chí

THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH SẢN PHẨM “TIỀN GỬI BẬC THANG”

Thời gian áp dụng từ ngày 18/11/2009.

-          Đối tượng tham gia: Khách hàng là cá nhân và tổ chức kinh tế gửi tiền VND tại Ngân hàng TMCP Kiên Long từ 50 triệu đồng trở lên.
-          Kỳ hạn gửi: Từ 3 tháng trở lên.
-          Hình thức lãnh lãi: Lãnh lãi cuối kỳ.
-          Lãi suất áp dụng theo biểu lãi suất tiền gửi thông thường của Ngân hàng Kiên Long tại thời điểm gửi tiền.
-          Khách hàng gửi số tiền càng lớn thì lãi suất càng tăng.
-          Lãi suất thưởng theo số dư thực gửi áp dụng từ ngày 18/11/2009, cụ thể như sau:

 

Mức tiền gửi
Lãi suất thưởng theo số dư thực gửi
% tháng
%năm
Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu
0.005
0.060
Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu
0.007
0.084
Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ
0.017
0.204
Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ
0.022
0.264
Từ 5 tỷ trở lên
0.025
0.300

Đăng ký nhận tin
KienlongBank