• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO DANH SÁCH TIẾP NHẬN THỰC TẬP NĂM 2012 TẠI KIENLONG BANK

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlong Bank) trân trọng thông báo kết quả tuyển chọn sinh viên thực tập năm 2012 như sau:

Ngân hàng Kiên Long xét tuyển hồ sơ đăng ký thực tập của sinh viên, căn cứ vào các tiêu chí tuyển chọn, chọn từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu tiếp nhận. Nay thông báo kết quả tuyển chọn như sau:
1.       Danh sách tiếp nhận
          Ngân hàng chính thức tiếp nhận 114 sinh viên thực tập tại các chi nhánh (danh sách đính kèm).
2.       Lịch tiếp nhận thực tập
          Ngân hàng sẽ phổ biến nội quy, giải đáp thắc mắc và bố trí lịch thực tập đối với các sinh viên được tiếp nhận vào ngày 07/02/2012 tại các chi nhánh.
3.       Thời gian thực tập
          Sinh viên chính thức thực tập trong khoảng thời gian từ ngày 08/02/2012 đến ngày 05/05/2012.
          Đề nghị các bạn sinh viên có tên theo danh sách đến tham dự buổi tiếp nhận theo quy định. Các trường hợp vắng mặt không xin phép sẽ bị xoá tên khỏi danh sách thực tập.

Đăng ký nhận tin
Kienlongbank