• English

Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của KienlongBank

Công văn số 705/NHKL ngày 13/12/2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc công bố thông tin Thông báo số 3608/TB-SGDHN ngày 08/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long (MCK: KLB). Xem tại đây.