• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Số 3

Văn bản pháp lý
- Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 19/01/2015, về việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động và máy ATM Phòng Giao dịch Số 3 của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Căn cứ vào Công văn số 39/KGI-TTGSNH ngày 09/02/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, v/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Số 3 của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin cũ:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Rạch Giá - Phòng Giao dịch Số 3.
Địa chỉ: Số 74 Khu nội ô, Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077. 3821 476  -  Fax: 077. 3630 010.


Thông tin mới:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Rạch Giá - Phòng Giao dịch Số 3.
Địa chỉ: Số 28 đường 30/4, Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3821 476  -  Fax: 077. 3630 010.

Ngày hoạt động: 09/02/2015

Đăng ký nhận tin
KienlongBank