• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Phụng Hiệp

Văn bản pháp lý
- Nghị quyết số: 30/NQ-HĐQT ngày 06/06/2014, về việc phê duyệt đề án thành lập Chi nhánh và Phòng Giao dịch năm tài chính 2014 của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Căn cứ vào Công văn số 978/HGI-TTGSNH ngày 24/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, v/v chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Phụng Hiệp của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin cũ:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Hậu Giang - Phòng Giao dịch Phụng Hiệp.
Địa chỉ: Số 66 Quốc lộ 61, ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0711. 3936 678 Fax: 0711. 3936 777.


Thông tin mới:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Hậu Giang - Phòng Giao dịch Phụng Hiệp.
Địa chỉ: Số 639 Quốc lộ 1A, ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 0711. 3936 678 Fax: 0711. 3936 777.

Ngày hoạt động: 02/02/2015

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank