• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Láng Hạ

Căn cứ công văn số 162/HAN-TTGS1 ngày 20/01/2014 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh Tp. Hà Nội V/v Chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Láng Hạ của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Hà Nội

Trân Trọng Thông Báo

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH LÁNG HẠ

Địa điểm cũ: Số 27 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Địa điểm mới: Số 05 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04.3514 8767 - Fax: 04.3514 8764

Ngày bắt đầu hoạt động: 06/02/2014


Đăng ký nhận tin
KienlongBank