• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Hồng Ngự

Căn cứ công văn số 632/ĐTH-TTGS ngày 04/9/2014 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp V/v Chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Hồng Ngự trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đồng Tháp

Trân Trọng Thông Báo

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH HỒNG NGỰ

Địa điểm cũ: Số 88 Hùng Vương, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Địa điểm mới: Số 38-40 Hùng Vương, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại067. 3563 801 - Fax067. 3563 800

Ngày bắt đầu hoạt động: 22/9/2014


Đăng ký nhận tin
KienlongBank