• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Hộ Phòng

Văn bản pháp lý
- Nghị quyết số: 94/NQ-HĐQT ngày 22/11/2014, về việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động và máy ATM Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Hộ Phòng.
- Căn cứ vào Công văn số 243/BAL-TTGSNH ngày 25/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, v/v thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hộ Phòng của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin cũ:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Hộ Phòng.
Địa chỉ: Số 250 Quốc lộ 1A, ấp 02, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781. 3672 636  -  Fax: 0781. 3672 637.

Thông tin mới:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Hộ Phòng.

Địa chỉ: Số 164 ấp 02, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 0781. 3672 636  -  Fax: 0781. 3672 637.

Ngày hoạt động: 28/3/2015

Đăng ký nhận tin
KienlongBank