• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Hà Tiên

Văn bản pháp lý

- Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 19/01/2015, về việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động và máy ATM Phòng Giao dịch Hà Tiên của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Căn cứ vào Công văn số 38/KGI-TTGSNH ngày 09/02/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, v/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hà Tiên của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin cũ:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Rạch Giá - Phòng Giao dịch Hà Tiên.
Địa chỉ: Số 163-165 Mạc Thiên Tích, khu phố 1, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077. 3952 810  -  Fax: 077. 3952 852.


Thông tin mới:

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Rạch Giá - Phòng Giao dịch Hà Tiên.

Địa chỉ: Số 171 Mạc Thiên Tích, khu phố 1, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077. 3952 810  -  Fax: 077. 3952 852.

 

Ngày hoạt động: 09/02/2015

Đăng ký nhận tin
KienlongBank