• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Bình Thủy

Căn cứ công văn số 607/CTH-TTGS ngày 22/8/2014 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh Tp. Cần Thơ V/v Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Bình Thủy trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Cần Thơ

Trân Trọng Thông Báo

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH BÌNH THỦY

Địa điểm cũ: Số 23A Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

Địa điểm mới: Số 91 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

Điện thoại0710. 388 1841 - Fax0710. 388 1840

Ngày bắt đầu hoạt động: 13/9/2014


Đăng ký nhận tin
KienlongBank