• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Chi nhánh Đồng Tháp


Căn cứ công văn số 353/ĐTH-TTGS ngày 21/5/2014 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp V/v Chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Đồng Tháp trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Trân Trọng Thông Báo

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

Địa điểm cũ: Số 70 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Địa điểm mới: Số 30 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại067. 3876 401 - Fax067. 3876 400

Ngày bắt đầu hoạt động: 01/11/2014


Đăng ký nhận tin
KienlongBank