• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN THỰC TẬP 2012

 Căn cứ nhu cầu và khả năng tiếp nhận sinh viên thực tập. Nay KienlongBank thông báo về Chương trình Sinh viên thực tập năm 2012 như sau:

1. Tiêu chuẩn chọn sinh viên thực tập:
 • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp, thuộc các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế... cũng như sinh viên một số chuyên ngành khác có liên quan.
 • Đề cương thực tập đúng chuyên ngành, phù hợp thực tế KienlongBank và phải đầy đủ các thông tin về: mục đích, phương pháp và đối tượng nghiên cứu, dự kiến cấu trúc đề tài, lịch trình thực hiện.
 • Điểm trung bình phải từ 6,5 trở lên (bảng điểm tối thiểu 04 học kỳ gần nhất). Riêng môn chuyên ngành phải đạt khá trở lên và không nợ bất kỳ môn học nào.
 • Ưu tiên tuyển chọn thực tập đối với những sinh viên thuộc các trường có quan hệ hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực với Ngân hàng, sinh viên đã từng nhận học bổng KienlongBank.
2. Hồ sơ đăng ký thực tập:
 • Đơn đăng ký thực tập (mẫu BM.TT.01), 
 • Thông tin sinh viên thực tập (mẫu BM.TT.02), 
 • Giấy giới thiệu của nhà trường, 
 • Bảng điểm quá trình học tập (có xác nhận của nhà trường), 
 • Đề cương thực tập chi tiết,
 • Chứng chỉ, chứng nhận (bản photo).
3. Vị trí tuyển thực tập:
 • Tại TP. Hồ Chí Minh: không nhận hồ sơ thực tập.
 • Tại các địa bàn khác: kinh doanh/tín dụng, kế toán/huy động vốn.
4. Thời gian và địa điểm
 • Thời gian: nhận hồ sơ đến hết ngày 24/12/2011; thông báo kết quả tiếp nhận: 09/01/2012; thực tập từ tháng 2 -> 5/2012.
 • Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại các chi nhánh (không liên hệ qua email).
 
Lưu ý quan trọng: 
 • Tất cả các thông tin liên quan đến Chương trình sinh viên thực tập năm 2012 đều được đăng tải chính thức trên website www.kienlongbank.com. Do đó các sinh viên thường xuyên truy cập vào website này để biết thông tin kịp thời.
 • Kết quả tuyển chọn và lịch tiếp nhận thực tập dự kiến sẽ đăng vào ngày 09/01/2012.
 

Đăng ký nhận tin
Kienlongbank