• English

Góc báo chí

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH "MÙNG 8/3 - QUÀ TẶNG QUÝ BÀ"

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/03/2009 đến ngày 10/03/2009

Hình thức tham gia :

“Mùng 8/3 – Quà tặng quý bà” là hình thức tiết kiệm có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, áp dụng cho khách hàng cá nhân là nữ, giao dịch tại các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Nội dung chương trình “Mùng 8/3- Quà tặng Quý bà”.

- Loại tiền gửi tham gia chương trình : VND. 

- Kỳ hạn gửi : Áp dụng cho tất cả các kỳ hạn.

- Hình thức lãnh lãi : Áp dụng cho mọi hình thức lãnh lãi.

- Lãi suất áp dụng : theo biểu lãi suất tiết kiệm thông thường của KLB công bố tại thời điểm gửi tiền. 

Đặc điểm của chương trình.

Khách hàng khi tham gia chương trình sẽ được tặng ngay tiền mặt với tỷ lệ tặng thêm là 0.24%/năm (tương đương 0.02%/tháng) trên số dư tiền gửi và kỳ hạn gửi.

Tiền mặt khách hàng nhận được khi tham gia chương trình = Số dư trên 1 thẻ tiết kiệm × 0.02%/tháng × Kỳ hạn gửi trên thẻ (tháng)

Quy định khác.

- Các khoản chi thưởng cho khách hàng sẽ bị thu hồi khi khách hàng rút trước hạn.

- Khách hàng được cầm cố Sổ tiền gửi hoặc Thẻ tiết kiệm để vay vốn tại KLB theo quy chế cho vay của KLB và lãi suất cho vay của KLB công bố tại thời điểm vay.

- Các quy định khác không có trong thể lệ chương trình này thì thực hiện theo các quy định về tiền gửi của KLB.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi thực hiện đúng nội dung thông báo này cho đến khi có thông báo mới.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Khắc Khoan


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank