• English

Thông báo chi trả cổ tức đợt II năm 2011

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG.

Căn cứ Nghị quyết số: 339/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt II năm 2011 như sau:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 16 giờ 30 phút ngày 18/06/2012; Ngày giao dịch không hưởng quyền: từ ngày 19/06/2012;
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt II năm 2011: 5%/Mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần);
      3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 21/06/2012;
      4. Thủ tục chi trả cổ tức:
- Ngân hàng Kiên Long sẽ chuyển tiền cổ tức đợt II năm 2011 trực tiếp vào tài khoản của Quý Cổ đông mở tại Ngân hàng Kiên Long. Trường hợp Quý Cổ đông chưa có tài khoản tại Ngân hàng, Ngân hàng sẽ mở tài khoản cho Quý Cổ đông (Quý Cổ đông sẽ bổ túc hồ sơ mở tài khoản khi đến nhận cổ tức).
- Quý Cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu để nhận cổ tức (đối với Cổ đông pháp nhân vui lòng liên hệ Ngân hàng để được hướng dẫn).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức mà Quý Cổ đông cá nhân được nhận sẽ được Ngân hàng Kiên Long khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo luật định.
5. Địa điểm chi trả cổ tức: Quý Cổ đông nhận cổ tức tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên toàn quốc, chi tiết các điểm giao dịch được đăng tải trên website: www.192.168.199.40.
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
+ Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3869 950. Fax: 077 3877 539;
 + Hoặc: Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.  Điện thoại: 08 3933 3393 (số máy lẻ 678). Fax: 08 3930 9139.
            Trân trọng thông báo.
 TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Phát Minh