• English

Tin thị trường

Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ hoạt động trong quý 2

Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, hiện nay khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh về cơ bản đã được ban hành đầy đủ.

Cụ thể, các quy chế hướng dẫn về niêm yết, giao dịch, thành viên và thanh toán bù trừ cũng đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán hoàn tất và chuẩn bị ban hành. Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán qua quá trình kết nối thử nghiệm đã đảm bảo hoạt động ổn định và sẵn sàng cho việc vận hành thị trường.

Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ triển khai chính thức thị trường chứng khoán phái sinh. Ngoài ra, khung pháp lý cho sự ra đời của sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant) cũng đã hoàn tất và dự kiến tháng 9.2017 sẽ đưa sản phẩm này vào giao dịch trên thị trường.

M.P

Đăng ký nhận tin
KienlongBank