• English

Tin thị trường

Thí điểm hoàn thuế qua mạng tại 13 tỉnh thành

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2790 về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng qua mạng đối với 13 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ...

Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư theo quy định. Trong trường hợp hồ sơ còn thiếu thông tin, người nộp thuế tiếp tục gửi giải trình bổ sung qua mạng.

Đến hết thời hạn mà không có giải trình, hoặc có giải trình nhưng không chứng minh số thuế đã khai là đúng, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Theo Bộ Tài chính, quy trình này nhằm đơn giản thủ tục hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế.

N. Sương


Đăng ký nhận tin
KienlongBank