• English

Tin thị trường

Thêm 2 lĩnh vực được xem xét giảm phí, lệ phí

Song song với việc triển khai gia hạn thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục xem xét giảm phí, lệ phí. Mới đây, thêm 2 lĩnh vực được đề xuất giảm phí.

Vừa qua, nhiều chính sách miễn, giảm phí lệ phí trong năm 2020 đã được Bộ Tài chính ban hành. Ảnh: internet.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Công an đã có công văn gửi Bộ Tài chính rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang xin ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, lệ phí cấp căn cước công dân

Theo dự thảo Thông tư, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho cơ quan có thẩm quyền sẽ được giảm 50% mức thu phí quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC.

Theo đó, phí kiểm định máy bơm chữa cháy sẽ giảm còn 200.000 đồng/cái; vòi chữa cháy sẽ giảm còn 100.000 đồng/cuộn; thang chữa cháy sẽ giảm còn 150.000 đồng/cái; bình chữa cháy sẽ giảm còn 225.000 đồng/cái; phí kiểm định sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy sẽ giảm xuống còn 400.000 đồng/kg…

Cũng theo dự thảo thông tư, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cũng sẽ được giảm 50% mức phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Mức thu phí đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu sẽ là 25.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Mức thu phí cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam sẽ là 35.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Tại dự thảo Thông tư cũng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp, Bộ Tài chính cũng đề xuất mức giảm nhiều loại phí, trong đó, có loại lệ phí giảm từ 350.000 đồng xuống còn 175.000 đồng; có loại phí giảm từ 3 triệu đồng xuống còn 2,4 triệu đồng; hoặc giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 14 triệu đồng…

Theo haiquanonline.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank