• English

KienlongBank Contest

Thể lệ cuộc thi viết “Ấn tượng Kienlongbank trong tôi”

cuoc-thi-viet-an-tuong-kienlongbank-trong-toi


ĐIỀU 1: GIỚI THIỆU CHUNG

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH

ĐIỀU 3: ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

ĐIỀU 4: CHỦ ĐỀ CUỘC THI

ĐIỀU 5: THỂ LOẠI VÀ HÌNH THỨC DỰ THI:

ĐIỀU 6: TIÊU CHÍ XÉT GIẢI

ĐIỀU 7: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

ĐIỀU 8: TRAO THƯỞNG

ĐIỂU 9: SỬ DỤNG TÁC PHẨM

ĐIỀU 10: THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

Đăng ký nhận tin
KienlongBank