• English

Thay đổi thông tin người công bố thông tin

Thay đổi thông tin người công bố thông tin:

+ Người công bố thông tin hiện tại:

- Họ và tên: Trần Ngọc Minh

- Số CMND: 194188214, ngày cấp: 11/02/2011, nơi cấp: CA Quảng Bình

- Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0945 69 6998

- Chức danh: Quyền Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật KienlongBank từ ngày 15/10/2021.

- Thời gian thực hiện công bố thông tin: Từ ngày 15/10/2021.

 

+ Người công bố thông tin thay đổi:

- Họ và tên: Trần Ngọc Minh

- Số CMND: 194188214, ngày cấp: 11/02/2011, nơi cấp: CA Quảng Bình

- Địa chỉ: CT2 Chung cư C14 Bộ Công An, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0945 69 6998

- Chức danh: Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật KienlongBank từ ngày 09/12/2021.

- Thời gian thực hiện công bố thông tin: Từ ngày 09/12/2021.

Loading ...