• English

Tin thị trường

Thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19

Kế hoạch gồm 4 nhóm nhiệm vụ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế thành phố và đảm bảo an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp đang hoạt động hay tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19 đều được hưởng chính sách hỗ trợ.

Kế hoạch số 1455/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến ký ngày 21-4 nêu rõ 4 nội dung: Một là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh trong điều kiện an toàn. Hai là hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp đang phải tạm ngừng sản xuất và chi phí sinh hoạt cho người dân. Ba là hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh. Bốn là hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19.

Với nội dung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh an toàn, UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ khảo sát tình hình thực tế, xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Với nội dung hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và chi phí sinh hoạt cho người dân, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan đề xuất, tham mưu chính sách hỗ trợ chi phí về điện, nước, thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, thủ tục hành chính và chăm lo đời sống cho người lao động.

Với nội dung hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tham mưu việc ban hành quy định thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố, nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; bổ sung danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của thành phố. 

Với nội dung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất, kinh doanh theo bộ Chỉ số đánh giá tính lây nhiễm vi rút corona tại doanh nghiệp đã được ban hành; thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; áp dụng các biện pháp hỗ trợ về lãi vay, giảm các chi phí liên quan…

Các chính sách hỗ trợ được thực hiện từ nay đến ngày 31-12-2020.

Theo hanoimoi.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank