• English

Tin thị trường

Thành lập Ban chỉ đạo xử lý nợ xấu ngành ngân hàng

(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1403/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng.
 

Trước đó, tháng 6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống tín dụng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là Phó Trưởng Ban thường trực, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng là Phó Trưởng Ban, ngoài ra còn có lãnh đạo của các bộ, ban, ngành khác.

Trên cơ sở các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Thống đốc NHNN quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN.

Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng là Trưởng ban, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh là Phó Trưởng ban Thường trực. Phó Chánh Thanh tra giám sát Phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN Nguyễn Văn Hưng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đoàn Văn Hưng là Phó Trưởng ban. Các thành viên khác của Ban chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Văn Du – Chánh Văn phòng NHNN; Ông Nguyễn Văn Thạnh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Ông Nguyễn Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán; Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối ; Ông Tô Huy Vũ – Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê; Ông Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Tín dụng; Ông Nguyễn Đức Long – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; Bà Lê Thị Thúy Sen – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông; Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ông Trịnh Ngọc Khánh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Ông Phan Đức Tú – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 

Ban chỉ đạo Cơ cấu lại các TCTD làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có 6 nhiệm vụ sau: Tham mưu cho Thống đốc thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD với vai trò là cơ quan thường trực của Ban do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Tham mưu cho Thống đốc chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tham mưu cho Thống đốc quyết định phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án; Tham mưu cho Thống đốc chỉ đạo các Vụ, Cục, cơ quan liên quan thuộc NHNN xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục và các cơ quan liên quan; Tham mưu cho Thống đốc thông qua các đề án, phương án cơ cấu lại các TCTD yếu kém; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN...

Văn bản cũng nêu rõ: Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và Tiểu ban xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng. Quy chế của Ban chỉ đạo do Thống đốc quyết định theo đề nghị của cơ quan thường trực.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban chỉ đạo, Tiểu ban sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

H.Y/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank