• English

Tin thị trường

Tháng 7-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 61,14 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 7-2022 đạt 61,14 tỷ USD, giảm 6% tương ứng giảm 3,93 tỷ USD so với tháng trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu là 30,61 tỷ USD, giảm 6,8% (tương ứng giảm 2,23 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 30,53 tỷ USD, giảm 5,3% (tương ứng giảm 1,7 tỷ USD).

Tính trong 7 tháng của năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 433,6 tỷ USD, tăng 15,3% tương ứng tăng 57,45 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 217,34 tỷ USD, tăng 16,6% (tương ứng tăng 30,92 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 216,26 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 26,53 tỷ USD).

Trong tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 74 triệu USD. Tính trong 7 tháng, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 1,08 tỷ USD.

Tháng 7-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 61,14 tỷ USD

thang-7-2022-tong-tri-gia-xuat-nhap-khau-ca-nuoc

Ảnh minh họa: nguồn internet

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là 42,29 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 7 tháng của năm 2022 lên 299,26 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 39,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là gần 22,4 tỷ USD, giảm 6,5% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng của doanh nghiệp FDI lên gần 159 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 22,23 tỷ USD) so với 7 tháng của năm 2021 và chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7-2022 là 19,89 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 7 tháng của năm 2022 đạt 140,26 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 17,58 tỷ USD) so với 7 tháng của năm 2021, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7-2022 đạt thặng dư 2,51 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 7 tháng của năm 2022 lên mức thặng dư 18,74 tỷ USD.

Theo qdnd.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank