• English

Tin thị trường

Tháng 1/2018, Kho bạc kiểm soát chi 64.550 tỷ đồng

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong tháng 1/2018, đơn vị đã kiểm soát chi 64.550 tỷ đồng cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. 

Theo Báo cáo của KBNN, dự toán chi thường xuyên năm 2018 của ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN là 976.515 tỷ đồng (đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang).

Trong tháng 1 vừa qua, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 58.000 tỷ đồng, đạt 5,9% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 610 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 0,52 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư XDCB, toàn hệ thống KBNN đã giải ngân ước đạt 6.550 tỷ đồng, bằng 2,1% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn Chính phủ giao giải ngân ước đạt 5.050 tỷ đồng, đạt 1,6% kế hoạch (bao gồm: Vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 5.050 tỷ đồng, đạt 1,9% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 0 tỷ đồng, nguồn vốn chương trình mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 0 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân ước đạt 1.500 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch).

Cũng theo báo cáo này, trong lĩnh vực huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, trong tháng 1/2018, KBNN đã tổ chức 4 phiên đấu thầu TPCP qua Sở GDCK Hà Nội và đã huy động được 16.555 tỷ đồng.

Vân Hà/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank