• English

Tin thị trường

Thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu tối đa là 500.000 đồng

(TBTCO) - Từ 1/10, thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu được chi trả tối đa không quá 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến. Cơ sở tính định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là tin, bài được đăng, phát trên báo chí.
  

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Theo đó, thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu được chi trả tối đa không quá 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 3 ý kiến/vấn đề). Đối với việc chi tổ chức họp hội đồng thẩm định về những vấn đề liên quan đến báo chí lưu chiểu, chủ trì mức chi là 150.000 đồng/người/cuộc họp, các thành viên tham dự là 100.000 đồng/người/cuộc họp.

Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu quy định tại thông tư này là mức chi tối đa.

Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định mức chi cụ thể đối với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để thực hiện chi tiêu cho phù hợp nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Điều 4, Điều 5 thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2017./.

Mai Đan/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank