• English

Tin thị trường

Tăng trưởng tín dụng tại TPHCM đạt 8,3%


 

Dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM ước đến cuối tháng Năm tăng 22,04% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đến cuối tháng Năm đạt 1,596 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2016 và tăng 22,04% nếu so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VNĐ chiếm 90,6% tổng dư nợ, tăng 8,31% so cuối năm 2016; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ chiếm 9,4% tổng dư nợ, đạt mức tăng trưởng 8,26%.

Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 54,8% tổng dư nợ trên địa bàn và tăng 4,72% so cuối năm 2016. Còn dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 45,2%, tăng 12,99%.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cũng cho biết, dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên đạt 146.809 tỷ đồng, trong đó, cho vay ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng gần 62,8% tổng dư nợ năm nhóm lĩnh vực ưu tiên.

Dư nợ tín dụng tăng mạnh, song tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đến cuối tháng Năm chỉ tăng 3,24% so với cuối năm 2016, đạt 1,835 triệu tỷ đồng và tăng 11,58% so cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi VNĐ tiếp tục tăng trưởng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động, chiếm hơn 87,5% tổng nguồn vốn huy động.

Vốn huy động bằng VNĐ chiếm 87,5% tổng vốn huy động, tăng 3,18% so cuối năm 2016. Còn vốn huy động bằng ngoại tệ tăng 3,63%.

Trường Văn/ Nhịp Cầu Đầu Tư

Đăng ký nhận tin
KienlongBank