• English

Tin thị trường

Tăng trưởng tín dụng quý 1/2019 của nền kinh tế đạt 1.9%

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê vừa thông báo, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1.72%, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 1.9%.


Tính đến thời điểm 20/3/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 2.54% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 3.23%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1.72% (cùng kỳ năm 2018 tăng 2.2%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 1.9% (cùng kỳ năm 2018 tăng 2.23%).

Thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2019 duy trì tăng trưởng tích cực. Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường quý 1/2019 ước tính tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 23%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.

Theo vietstock.vn

Đăng ký nhận tin
KienlongBank