• English

Tin thị trường

Tăng tối đa 7,19% trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/7/2019

Mức lương cơ sở tăng 100 nghìn đồng lên mức 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2019 kéo theo mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ tăng lên.

Theo Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH,  mức hưởng trợ cấp thất nghiệp với người đủ điều kiện hưởng được xác định như sau:

Mức hưởng hàng tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Mức hưởng này tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng thay vì 1,39 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Với mức lương cơ sở mới, mức trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01/7/2019 cũng tăng 7,19%, tương ứng tăng 500.000 đồng/tháng so với hiện hành.

Cụ thể, mức trợ cấp với người đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở tối đa không quá 1,49 triệu đồng x 5 = 7,45 triệu đồng/tháng (hiện nay là 6,95 triệu đồng/tháng).

Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm năm 2013, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank