• English

Tin Kiên Long

TẶNG LÃI SUẤT CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN HẠN THANH TOÁN VÀ TIẾP TỤC GỬI LẠI

Ngày 15 tháng 06 năm 2009, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) đưa ra chương trình Tặng lãi suất cho khách hàng đến hạn thanh toán và tiếp tục gửi lại”. Thời gian thực hiện kể từ ngày 15/06/2009 đến hết ngày 05/09/2009.

 

Chương trình này áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền VND tại Ngân hàng Kiên Long, đến hạn thanh toán trong thời gian thực hiện chương trình và tiếp tục gửi lại với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất được áp dụng theo biểu lãi suất tiền gửi thông thường tại thời điểm gửi tiền.
Được biết, khi khách hàng tham gia chương trình này ngoài lãi suất thông thường tương ứng kỳ hạn gửi, khách hàng còn được hưởng lãi suất cộng thêm.

Hữu Hiền


Đăng ký nhận tin
KienlongBank