• English

Tin thị trường

Tăng cường công tác truyền thông về lĩnh vực thanh toán

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh - Chủ tịch Hội đồng thanh toán và Công nghệ tại cuộc họp Hội đồng thanh toán và Công nghệ lần thứ 3 vừa diễn ra tại trụ sở NHNN.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thanh toán và Công nghệ đã nghe ông Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Phó Chủ tịch Hội đồng trình bày các giải pháp đẩy mạnh thanh toán bán lẻ tại Việt Nam.  

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thanh toán và Công nghệ cũng đã nghe và thảo luận nội dung đảm bảo an toàn cho thanh toán tiêu dùng qua các giải pháp định danh và xác thực khách hàng do đại diện Cục Công nghệ tin học trình bày; nội dung tương lai của thanh toán không tiếp xúc do đại diện Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam trình bày.Ông Bùi Quang Tiên cho rằng, để các giải pháp phát triển thanh toán bán lẻ triển khai có hiệu quả thì cần xác định thứ tự ưu tiên và lộ trình triển khai các giải pháp, từ đó đề xuất các kế hoạch, hành động cụ thể, khả thi trong việc kết hợp các biện pháp hành chính với các biện pháp khuyến khích về lợi ích kinh tế để thúc đẩy thanh toán thẻ tại các điểm bán lẻ hàng hóa và phát triển các hình thức thanh toán điện tử. Trong đó, xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH) là một trong các giải pháp ưu tiên để phát triển thanh toán bán lẻ bởi hệ thống ACH sẽ cung ứng dịch vụ bù trừ cho các giao dịch bán lẻ qua các phương tiện và kênh thanh toán khác nhau.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh - Chủ tịch Hội đồng thanh toán và Công nghệ yêu cầu các thành viên Hội đồng thanh toán và Công nghệ, các đơn vị liên quan tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch về thanh toán theo đúng chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển (cả về số lượng và chất lượng) kết hợp với sắp xếp hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới POS; thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS); tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến; mở rộng ra các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học…

Phó Thống đốc cho rằng, công tác truyền thông về lĩnh vực thanh toán là rất quan trọng, góp phần nhanh chóng đưa chủ trương, chính sách, giải pháp và phương tiện, dịch vụ thanh toán mới, hiện đại vào cuộc sống. Do vậy, Phó Thống đốc giao Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Vụ Truyền thông và các cơ quan báo chí trong Ngành xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị có liên quan tới lĩnh vực thanh toán cần chủ động tăng cường công tác truyền thông ra bên ngoài.

Đối với giải pháp đảm bảo an toàn cho thanh toán tiêu dùng qua các giải pháp định danh và xác thực khách hàng, Phó Thống đốc giao Cục Công nghệ tin học nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo, trình Thống đốc NHNN ký ban hành. Đồng thời, giao Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ tin học, Vụ Thanh toán nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý để ban hành lộ trình áp dụng các chuẩn công nghệ thông tin ISO 27001, PCI DSS trong các giải pháp định danh và xác thực khách hàng.

Về nội dung tương lai của thanh toán không tiếp xúc, Phó Thống đốc giao Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chuẩn VCCS cho các thẻ tiếp xúc và không tiếp xúc; Các đơn vị liên quan có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa, cần tính đến tiêu chuẩn thẻ không tiếp xúc, đảm bảo phù hợp với thực tế, xu hướng quốc tế và có tính khả thi.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank