• English

Tin thị trường

Tăng cường an toàn giao dịch tiền mặt, kho quỹ ngân hàng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản (số 3360/NHNN-TTGSNH) về việc tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt đảm bảo an toàn tài sản nơi giao dịch.

Theo văn bản này, Thống đốc NHNN yêu cầu tổng giám đốc (giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các chi nhánh/ phòng giao dịch/ điểm giao dịch; Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-NHNN ngày 07/12/2016 của Thống đốc NHNN về việc tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt.

Thường xuyên rà soát quy trình, quy định nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan công tác kho quỹ, các hoạt động giao dịch, kiểm đếm, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, vàng, tài sản quý, giấy tờ có giá, các hoạt động quản lý máy ATM…, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong các khâu giao dịch, két quỹ, kho tiền.

Các ngân hàng phải phổ biến, quán triệt tới các cán bộ, bộ phận, phòng ban các biện pháp phòng ngừa tội phạm trong ngành ngân hàng, nâng cao ý thức cảnh giác, đạo đức nghề nghiệp, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định, quy trình về bảo mật, an toàn kho quỹ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các tổ chức thành viên thuộc hiệp hội ngân hàng, các cơ quan an ninh, cảnh sát điều tra để có các biện pháp phòng ngừa tội phạm kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động và quyền lợi của khách hàng./.

T.M/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank