• English

Tin thị trường

Sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: Giảm dần là hợp lý

Những điều nội dung điều chỉnh của Thông tư 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) được các chuyên gia và lãnh đạo các NH cho rằng phù hợp.

Nhà băng sẵn sàng cho lộ trình

Với thay đổi cơ bản của Thông tư 19 là: Thứ nhất, trong năm 2018 (từ 1/1/2018 đến hết 31/12/2018, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tối đa 45% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn (khác với quy định của Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN, từ 1/1/2018, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được sửa dụng tối đa 40%); Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%.

Và từ ngày 01/01/2019, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới phải tuân thủ tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn tối đa là 40%. 

Bình luận về điều chỉnh mới trong Thông tư 19, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc NHTMCP Phương Đông (OCB) cho rằng, NHNN trước khi ban hành  cũng đã gửi dự thảo lấy ý kiến các NHTM.Thứ hai, Thông tư 19 quy định rõ, TCTD chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 1 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp và khi cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện sau: Việc cấp tín dụng phải đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật; Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật về cấp tín dụng, hệ thống kiểm soát nội bộ và trích lập đủ số tiền dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.

“Theo tôi các NHTM cũng đã nghiên cứu kỹ và sẵn sàng chuẩn bị lộ trình hợp lý để đáp ứng các điều kiện của Thông tư này” – ông Tùng nhấn mạnh và cho rằng,  định hướng của NHNN là càng ngày càng chặt chẽ các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng. Điều này không chỉ Việt Nam mà các ngân hàng trên toàn cầu đều chú trọng đến các chỉ số an toàn, đảm bảo sự an toàn cho cả hệ thống.

Mục tiêu vẫn là siết chặt các chỉ số an toàn

Đi vào cụ thể nội dung giãn lộ trình tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, theo các chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng nhằm để cân bằng trước nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế hiện nay với lĩnh vực cho vay trung và dài hạn vẫn cao và đi theo lộ trình giảm dần là hợp lý.

Theo một chuyên gia tài chính – ngân hàng, việc chậm áp dụng tỷ lệ 40% khi sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sang năm 2019 thể hiện sự linh hoạt trong điều hành của NHNN nhưng việc siết chặt các chỉ số an toàn để đảm bảo hoạt động ngân hàng bền vững vẫn là mục tiêu mà NHNN đang hướng đến.

Trước đó, hôm 29/12, phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, tại Hà Nội, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cũng cho biết, với việc tăng cường xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các TCTD cùng với các chính sách điều hành chủ động và linh hoạt của NHNN như giãn lộ trình áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn với mức 45% từ 1/1/2018 và mức 40% từ 1/1/2019; NHNN đã ban hành Thông tư để tiếp tục cho vay ngoại tệ.

Cùng với điều tiết thanh khoản, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, sẽ là cơ sở cho việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới. 

Về quy định, TCTD chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 1 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, lãnh đạo NHTM lớn bình luận, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm tới được dự báo là bùng nổ và quy định này là phù hợp.

Ở góc độ ngân hàng khi cho cho vay đầu tư trái phiếu, cổ phiếu phải đảm bảo khi danh mục đầu tư trung dài hạn phải hợp lý. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, với quy định thời hạn cho vay 1 năm với khách hàng vay vốn để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp cho thấy cơ quan quản lý hướng việc cho vay thì ngắn hạn thôi, còn người nào muốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lâu dài thì phải tự bỏ vốn đầu tư.

Theo ông Tùng, trên thực tế, nếu đổ vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu mà không rõ tính thanh khoản của nó thì khi thị trường biến động về giá sẽ rất nguy hiểm. Ở đây là nguy hiểm cả cho nhà đầu tư và cho cả ngân hàng.

“Trong bối cảnh thị trường năng động thì cả nhà đầu tư cũng phải có hiểu biết chắc chắn hơn về các công cụ đầu tư để đánh giá rủi ro; tiếp đến là thể chế đầu tư ngân hàng cũng phải có sự khắt khe” – một chuyên gia tài chính – ngân hàng phân tích.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank