• English

Tin thị trường

Sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa quốc gia

TBTCO) - Chiều ngày 13/3, tại Hà Nội, Ban soạn thảo nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành (KTCN) của Bộ Tài chính (Ban soạn thảo) đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các bộ, ngành.
 

Tại cuộc họp, đại diện Ban soạn thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho biết, đây là lần thứ hai Bộ Tài chính tổ chức họp lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp (DN) về dự thảo nghị định.

Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và thực hiện chỉnh lý, bổ sung cho phù hợp thực tế quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Hiện nay, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của 12 bộ, ngành quản lý chuyên ngành; 21 ý kiến đồng thuận của UBND tỉnh, thành phố; ý kiến của 1/13 hiệp hội…

Trên cơ sở các ý kiến tiếp nhận được, Ban soạn thảo bước đầu đã tiếp thu, giải trình và bổ sung 5 nhóm vấn đề liên quan đến tên gọi của nghị định, trách nhiệm của cơ quan hải quan; bổ sung quy định miễn kiểm tra đối với một số sản phẩm đặc thù theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, như Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nêu lên một số ý kiến cần làm rõ về cơ sở pháp lý xây dựng nghị định; phạm vi điều chỉnh của nghị định, trách nhiệm của cơ quan hải quan…

Kết luận cuộc họp, ông Hoàng Việt Cường đã ghi nhận ý kiến từ phía các bộ, ngành và cho biết, Ban soạn thảo sẽ mời đại diện Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ có buổi làm việc trực tiếp dự kiến vào ngày 15 và 16/3/2018 để thống nhất một số nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với cơ quan hải quan.

Đối với các bộ, ngành liên quan không có ý kiến mâu thuẫn, cơ quan hải quan mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến góp ý thêm để Ban soạn thảo tiếp thu, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo nghị định sớm trình lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét trong tháng 3/2018 và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi trình Chính phủ.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Việt Cường cũng đề nghị tích cực lấy ý kiến từ phía các hiệp hội. Theo ông Hoàng Việt Cường, DN là đối tượng quan trọng có quyền lợi, lợi ích rất lớn liên quan đến nghị định. Ý kiến của DN quyết định đến tính khả thi của nghị định, tuy nhiên đến nay mới có 1/13 hiệp hội gửi ý kiến cho Ban soạn thảo…/.

Ngọc Linh

Đăng ký nhận tin
KienlongBank