• English

Tin thị trường

Sẵn sàng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú theo định suất từ ngày 1/7/2021

Thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo định suất, mới đây, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn đã có buổi làm việc với các đơn vị nghiệp vụ thuộc và trực thuộc BHXH Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, trước ngày 30/6/2021, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thành các nội dung công việc để triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BYT đảm bảo hiệu quả, thống nhất.

Hướng dẫn chi tiết về Thông tư số 04/2021/TT-BYT, ngày 9/6/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 4614/BYT-KHTC gửi BHXH Việt Nam, sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân.

san-sang-chi-tra-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-ngoai-tru

Công văn số 4614/BYT-KHTC của Bộ Y tế nêu rõ: Từ ngày 1/7/2021, toàn quốc sẽ triển khai thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất trên toàn quốc. Phương thức thanh toán mới này triển khai trong năm 2021 sẽ áp dụng cho chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc đã có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH từ năm 2019 trở về trước.

Cụ thể, phạm vi định suất đối với cơ sở từ tuyến huyện trở xuống là toàn bộ chi phí khám chữa bệnh ngoại trú phát sinh tại cơ sở y tế của người tham gia BHYT; Phạm vi định suất đối với cơ sở tuyến tỉnh, tuyến trung ương áp dụng đối với tất cả cơ sở có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và toàn bộ chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trong phạm vi định suất của người bệnh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phát sinh tại cơ sở.

Tuy nhiên, phạm vi định suất không bao gồm các chi phí khám chữa bệnh của đối tượng có mã thẻ quân nhân, cơ yếu, công an; Chi phí vận chuyển người bệnh có thẻ BHYT; Toàn bộ chi phí của lần khám chữa bệnh BHYT có sử dụng một số dịch vụ đặc thù...

Thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BYT, ngày 11/6/2021, BHXH Việt Nam cũng đã ban hành Kế hoạch số 1653/KH-BHXH thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất. Kế hoạch này đặt ra mục tiêu cụ thể về xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện thuộc trách nhiệm của BHXH Việt Nam theo các quy định của Thông tư số 04/2021/TT-BYT; triển khai xây dựng công cụ thông báo quỹ định suất, theo dõi giám sát thực hiện quỹ định suất thống nhất từ BHXH Việt Nam đến BHXH các tỉnh, thành phố trên các phần mềm nghiệp vụ của Ngành.

Theo Kế hoạch, các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ của mình sẽ chủ trì, tham gia các hoạt động sau: Xác định quỹ định suất và các chỉ số liên quan. Cụ thể, cần lập danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2021/TT-BYT; Xác định số thẻ đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo 6 nhóm tuổi tính đủ thời gian giao quỹ tại từng cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, xác định chi phí khám chữa bệnh BHYT của toàn quốc, từng tỉnh, từng cơ sở khám chữa bệnh bao gồm: Chi trong định suất, ngoài định suất theo 6 nhóm tuổi theo số khám chữa bệnh ban đầu, đa tuyến đến nội tỉnh, ngoại tỉnh; Quỹ định suất toàn quốc, số thẻ tương đương toàn quốc, hệ số giao quỹ và quỹ định suất các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các chỉ số liên quan đến xác định quỹ định suất tỉnh… BHXH Việt Nam cũng sẽ tổ chức tập huấn, triển khai các nội dung của Thông tư số 04/2021/TT-BYT đối với BHXH các tỉnh.

Để đảm bảo kế hoạch triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BYT thực hiện đúng hạn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đề nghị, Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, thống nhất với Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến, Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ lập tổ kỹ thuật hoàn thiện các tham số, công cụ thông báo và theo dõi giám sát thực hiện Quỹ định suất thống nhất từ BHXH Việt Nam đến BHXH các tỉnh, thành phố... Thống nhất với Bộ Y tế hướng dẫn BHXH các địa phương ký phụ lục hợp đồng thanh toán theo định suất với các cơ sở y tế đủ điều kiện quy định trong Thông tư.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam sẽ ban hành văn bản hướng dẫn BHXH các địa phương triển khai thanh toán theo định suất và tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BYT trước ngày 30/6/2021.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank