• English

Tin thị trường

Sẽ xây dựng Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025

Ngày 18/8/2020 tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả công tác của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

se-xay-dung-de-an-co-cau-lai-cac-tctd-gan-voi-xu-ly-no-xau

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN, đại diện Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHNN TW; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 3/1/2020 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2020, bám sát chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN, toàn thể cán bộ, công chức và các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên mọi mặt công tác, cụ thể:

Công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính tiếp tục được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phát huy tốt vai trò đầu mối trong công tác thanh tra, giám sát toàn hệ thống. Công tác giám sát tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng được giám sát chặt chẽ, trên cơ sở đó đã nhận diện, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và kịp thời đưa ra các văn bản cảnh báo, chấn chỉnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống rửa tiền tiếp tục được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế cho hoạt động thanh tra, giám sát, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu tiếp tục được tăng cường đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của NHNN, phù hợp với thực tiễn hoạt động của TCTD.

Cũng tại báo cáo này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020 trong công tác quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về an toàn hoạt động ngân hàng; công tác cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

se-xay-dung-de-an-co-cau-lai-cac-tctd-gan-voi-xu-ly-no-xau

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đánh giá cao kết quả công tác của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đạt được từ đầu năm 2020 đến nay. Mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng, nhưng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã bằng nhiều giải pháp tích cực phấn đấu đến mức cao nhất thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác đã được phê duyệt và nhiều nhiệm vụ đột xuất quan trọng được giao.

Theo Phó Thống đốc, hiện nay đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra khó lường, nhưng thực hiện nhiệm vụ kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong 05 tháng cuối năm 2020, NHNN vẫn đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020.

Ngày 04/8/2020, Thống đốc NHNN đã có văn bản số 5596/NHNN-VP chỉ đạo toàn Ngành triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020. Trên cơ sở đó, Phó Thống đốc đề nghị Cơ quan TTGSNH tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN, bảo đảm phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, TCTD tháo gỡ khó khăn, khôi phục kinh tế.

Về cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu: Tiếp tục giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các TCTD triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo các TCTD có biện pháp hiệu quả xử lý nợ xấu và ngăn chặn nợ xấu phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn; Đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” kết hợp với đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến kết quả thực hiện mục tiêu của Đề án. Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Về công tác thanh tra, giám sát: Điều chỉnh và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của ngành Ngân hàng. Đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kết luận thanh tra của TCTD.

Đồng thời, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát an toàn vĩ mô, vi mô và cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động của TCTD; Tiếp tục tăng cường giám sát chất lượng tín dụng, việc cấp tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, tình hình tăng trưởng tín dụng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp; Xử lý nghiêm các vi phạm đã được cảnh báo, vi phạm tái diễn hoặc chậm khắc phục.

Tiếp tục theo dõi sát chương trình, kế hoạch làm việc của Đoàn đánh giá đa phương của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) liên quan đến Báo cáo đánh giá đa phương lần 2 của Việt Nam để chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý các vấn đề liên quan.

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank