• English

Tin thị trường

Sẽ hướng dẫn giải ngân gói 100.000 tỷ trong tháng này

Nguồn vốn các ngân hàng đăng ký dành cho gói này hiện đã đạt trên mức 100.000 tỷ đồng...

 

 Chính phủ đã chỉ đạo các đầu mối hoàn thiện văn bản hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp phục vụ cho việc sản xuất công nghệ cao để làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp cho khoản vay.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin liên quan đến gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chỉ đạo Chính phủ.

Cụ thể, thực hiện chủ trương của Chính phủ về cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, Ngân hàng Nhà nước đã đưa nội dung triển khai chương trình vào kế hoạch hành động của ngành ngân hàng.

Cơ quan đầu mối này cũng đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng thương mại có dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn lớn để bàn về việc triển khai chương trình. Qua cuộc họp trên, các ngân hàng thương mại đều ủng hộ chủ trương của Chính phủ và đã đăng ký số tiền hơn 100.000 tỷ đồng để cho vay các dự án có hiệu quả với lãi suất ưu đãi ở mức phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ ban hành quyết định hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành nguồn vốn để cho vay với lãi suất thấp hơn từ 0,5-1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường trong tháng 4/2017.

“Đây là chương trình không có sự hỗ trợ của Nhà nước nên việc cho vay phải đảm bảo đúng quy định, khách hàng có dự án hoạt động hiệu quả và có dự án/phương án sản xuất kinh doanh thuộc tiêu chí chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, Ngân hàng Nhà nước lưu ý.

Cơ quan này cũng cho biết, việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao hiện gặp một số khó khăn cần tháo gỡ, như vấn đề về tài sản bảo đảm. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp hoàn thiện các văn bản hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp phục vụ cho việc sản xuất công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới,.. để làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng.

Ngoài ra, việc đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao thường có giá trị lớn, thời gian thu hồi vốn dài vì vậy cần phải có định hướng phát triển nông nghiêp công nghệ cao, đánh giá và dự báo về thị trường mục tiêu để việc đầu tư tín dụng hiệu quả.
Thùy Duyên/ VnEconomy

Đăng ký nhận tin
KienlongBank