• English

Tin thị trường

Sẽ giãn lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Đó là một trong những sửa đổi đáng chú ý được đưa ra trong Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT­NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN, từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2017, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng hợp tác xã được giảm xuống mức 50% và giảm tiếp xuống còn 40% kể từ ngày 1/1/2018. Tỷ lệ tương ứng của các TCTD phi ngân hàng là 90% trong năm 2017 và 80% kể từ đầu năm 2018.

Tuy nhiên, theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bố sung Thông tư 36, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ chỉ giảm xuống còn 45% kể từ đầu năm 2018 và sẽ giảm tiếp xuống mức 40% kể từ đầu năm 2019. Đặc iệt tỷ lệ này của các TCTD phi ngân hàng vẫn được giữ nguyên ở mức 90%.

Lý giải nguyên nhân đưa ra thay đổi trên, Ban soạn thảo cho biết Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 9/6/2017 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017 quyết nghị: “NHNN Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, đầu tư, thương mại, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 vượt mức kế hoạch 18% với cơ cấu tín dụng hợp lý, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống. Xem xét, điều chỉnh mở rộng hạn mức tín dụng cho vay trung dài hạn của các TCTD... ”

Bên cạnh đó, Thống đốc NHNN cũng chỉ đạo: “Để đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư trung, dài hạn, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong tình hình hiện nay, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngay 20/11/2014”.

Bởi vậy một trong những định hướng xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-NHNN là tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD, chi nhánh ngân hangfd nước ngoài theo hướng điều chỉnh giãn lộ trình thực hiện tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn một cách phù hợp, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế cũng như việc thực hiện các chương trình, dự án lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

Theo Dự thảo Thông tư, tỷ lệ tối đa mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn của các ngân hàng thương mại Nhà nước cũng được đề xuất nâng lên thành 25% từ mức 15% như quy định hiện hành; của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đề xuất nâng lên mức 35% từ 15%. Tỷ lệ này của các ngân hàng khác (cổ phần, liên doanh, 100% vốn nước ngoài) vẫn được giữ nguyên ở mức 35%; với các TCTD phi ngân hàng cũng được dự kiến giữ nguyên ở mức 5%.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank