• English

Tin thị trường

Sẽ có những quy định mới về hệ thống mã ngân hàng dùng cho hoạt động nghiệp vụ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 20/10/2015 quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thông tư 17 xây dựng và ban hành từ năm 2015 qua một thời gian áp dụng đến nay có một số quy định không còn phù hợp.

Trong đó, một số văn bản quy phạm luật ban hành sau thời điểm này đã có những nội dung mới như Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017, Thông tư 01/2022/TT-NHNN (sửa đổi Thông tư 21/2013/NHNN về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại)…

se-co-nhung-quy-dinh-moi-ve-he-thong-ma-ngan-hang-dung-cho-hoat-dong-nghiep-vu

Sẽ có những quy định mới về hệ thống mã ngân hàng dùng cho hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: T.L

Sẽ sửa đổi thông tư quy định về hoạt động của tổ chức tài chính vi môThuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi khai, nộp chứng từ

Chẳng hạn như, theo các quy định hiện hành, NHNN không còn thủ tục chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi tên chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong nước. Tuy nhiên, Thông tư 17 vẫn quy định về hồ sơ thủ tục về việc này làm khó khăn và không khả thi cho các tổ chức tín dụng thực hiện.

Về quản lý và cấp mã ngân hàng, hiện nay toàn hệ thống có 6.563 mã ngân hàng, trong đó có 6.179 mã ngân hàng đã sử dụng, còn lại đã được hủy bỏ.

NHNN cho biết, từ khi Thông tư 17 được ban hành đến nay đã 8 năm, việc quản lý, cấp phát và thông báo kết quả xử lý về mã ngân hàng vẫn còn một số hạn chế, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn và công tác cải cách thủ tục hành chính.

Theo định hướng xây dựng dự thảo thông tư mới, Ban soạn thảo đề xuất cắt giảm một số loại hồ sơ, quy định về hồ sơ trong thực hiện các thủ tục hành chính. Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện xác minh nội bộ với các đơn vị liên quan; hoặc truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để xác minh thông tin./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank