• English

Tin thị trường

Sắp có dịch vụ thông quan 24/7

(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại phối hợp thu (các ngân hàng đã ký với Tổng cục Hải quan về việc phối hợp thu ngân sách - NHTM), thông báo kế hoạch cụ thể triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.
  

Đã có quy trình trao đổi thông tin, chuẩn dữ liệu

Theo đó, ngày 21/6/2017, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, tại Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ. Trong tháng 7, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lấy ý kiến tham gia trực tiếp của các NHTM và các hình thức lấy ý kiến góp ý khác... về đề án này. 

Trên cơ sở các ý kiến đó, Tổng cục Hải quan đã tiếp thu và hoàn thiện quy trình và bộ chuẩn trao đổi thông tin giữa Cổng thanh toán điện tử (CTTĐT) hải quan với Cổng thông tin các NHTM và ban hành quy trình và bộ chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin này. Cụ thể:

Ngày 31/7/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định (QĐ) 2596/QĐ-TCHQ sửa đổi bổ sung QĐ 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, các khoản thu ngân sách, bảo lãnh thuế với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các khoản thu đối với các cơ quan quản lý thu qua CTTĐT của Tổng cục Hải quan.

QĐ mới đã bổ sung quy trình trao đổi thông tin việc người nộp thuế kê khai, lập bảng kê, giấy nộp tiền trực tiếp tại CTTĐT hải quan, ủy quyền ngân hàng tự động trích nợ tài khoản khai Tổng cục Hải quan chuyển lệnh thanh toán của người nộp thuế sang NHTM. Nội dung cụ thể của Bộ chuẩn dữ liệu và Quy trình trao đổi thông tin được gửi kèm tới 36 NHTM đã ký kết phối hợp thu.

Kế hoạch triển khai đề án

Tổng cục Hải quan cũng thông báo tới các NHTM kế hoạch triển khai đề án và đề nghị các ngân hàng phối hợp thực hiện. Theo đó:

Tổng cục Hải quan nâng cấp CTTĐT hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế cập nhật thông tin về chữ ký số sử dụng nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên CTTĐT hải quan; xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng. Quá trình này dự kiến hoàn thành trước 30/9/2017.

Việc kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các NHTM, dự kiến từ 1/10 đến 15/10/2017.

Tổng cục Hải quan cũng sẽ tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ NHTM, cán bộ hải quan; dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 3 đến 10/10/2017.

 Trên cơ sở Quy trình trao đổi thông tin và Bộ chuẩn dữ liệu (theo QĐ 2596/QĐ-TCHQ), Tổng cục Hải quan đề nghị các NHTM nâng cấp hệ thống, xây dựng chương trình, hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản để nộp thuế phù hợp với tiến độ nâng cấp của Tổng cục Hải quan và thời gian kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa 2 phía.

 Thanh Bình/ Thời Báo Tài Chính Việt nam


Đăng ký nhận tin
KienlongBank