• English

Góc báo chí

SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN KỊP THỜI

Áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 01/03/2009 đến 01/09/2009

1. Đối tượng cho vay: cá nhân người Việt Nam.

2. Loại tiền cho vay: VND.

3. Dư nợ đối với loại hình này mà Chi nhánh được phát vay: tối đa 10 tỷ đồng.

4. Số tiền cho vay đối với một khách hàng: tối đa 70 triệu đồng, nhưng không vượt quá 50% trị giá tài sản bảo đảm của khách hàng.

5. Thời hạn vay: tối đa 36 tháng.

6. Phương thức cho vay, trả lãi tiền vay: 

   - Cho vay từng lần (chỉ áp dụng cho thời hạn vay đến 12 tháng):

      + Gốc: trả cuối kỳ.

      + Lãi: trả hàng tháng.

   - Cho vay trả góp theo dư nợ thực tế:

      + Gốc: chia đều trả theo kỳ.

      + Lãi: trả hàng tháng tính theo dư nợ giảm dần. 

   - Cho vay trả góp đều: gốc và lãi chia đều trả hàng tháng.

7. Lãi suất 

   - Đối với phương thức cho vay từng lần và cho vay trả góp theo dư nợ thực tế: áp dụng lãi suất 1,4%/tháng, lãi suất thay đổi 6 tháng 1 lần và được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ của Ngân hàng Kiên Long tại Đơn vị cho vay và tại thời điểm thay đổi lãi suất cộng 0,7%. 

   - Đối với phương thức cho vay trả góp vốn cộng lãi chia đều: áp dụng lãi suất tối thiểu là 1%/tháng.

8. Bảo đảm tiền vay 

   - Khách hàng và Ngân hàng ký hợp đồng bảo đảm tiền vay trước khi phát vay. 

   - Tài sản bảo đảm tiền vay: phải là tài sản thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng vay. Không cho vay đối với trường hợp tài sản bảo đảm thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của bên thứ ba. 

   - Hợp đồng bảo đảm tiền vay: Chi nhánh có thể xem xét không công chứng/ chứng thực hoặc/ và không đăng ký giao dịch bảo đảm tùy điều kiện và hoàn cảnh của khách hàng. 

   - Khách hàng cam kết phải tiến hành thủ tục công chứng/ chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản khi có yêu cầu của Ngân hàng.

   - Ngân hàng giữ bản chính giấy tờ tài sản bảo đảm của khách hàng.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank