• English

Tin thị trường

Rà soát nhu cầu cho vay, xử lý nợ bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung


NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước và NHNN chi nhánh 04 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế báo cáo về số tiền dự kiến thực hiện khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù gửi về NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 08/3/2017.

Ngày 23/02/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 1023/NHNN-TD về việc rà soát nhu cầu cho vay, xử lý nợ theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo văn bản này, ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”.

Để việc triển khai chính sách tín dụng, xử lý nợ của Thủ tướng Chính phủ sát với thực tế của địa phương, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước rà soát, tổng hợp và báo cáo NHNN về số tiền dự kiến cho vay, khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù theo Quyết định 12/QĐ-TTg tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; NHNN chi nhánh các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn (ngoài các ngân hàng thương mại nhà nước) rà soát, tổng hợp và báo cáo NHNN về số tiền dự kiến thực hiện khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù theo Quyết định 12/QĐ-TTg.

Báo cáo của các ngân hàng thương mại nhà nước và NHNN chi nhánh 04 tỉnh nêu trên gửi về NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 08/3/2017.

Căn cứ kết quả rà soát của các tổ chức tín dụng, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai các chính sách cho vay, xử lý nợ đối với người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Mai Ngọc/ Theo Trí thức trẻ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank