• English

Tin thị trường

Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng.

Tham dự có ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028; PGS.TS. Nguyễn Kim Anh, nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2021-2023; TS. Nguyễn Thị Hòa, Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2021-2023 và nhiệm kỳ 2024-2028; Thành viên Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng 2 nhiệm kỳ; Thủ trưởng/lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, NHTM, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức tín dụng…

ra-mat-hoi-dong-khcn-nganh-ngan-hang-1

Lễ ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2028

Ngày 21/2/2024, tiếp nối sứ mệnh của Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng các nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ 2021-2023, Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 đã được thành lập.

Phát biểu khai mạc hoạt động của Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 và tri ân các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2023, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 cho biết, giai đoạn 2021-2023 là giai đoạn xã hội chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các thành viên Hội đồng KH&CN nhiệm kỳ 2021-2023 vẫn kịp thời cho ý kiến đối với các hoạt động và những vấn đề KH&CN quan trọng của ngành Ngân hàng; phát huy vai trò tư vấn, đánh giá, phản biện trong quá trình xây dựng các chính sách của các đơn vị thuộc NHNN; phát huy vai trò là các nhà khoa học độc lập; hỗ trợ truyền thông các chính sách do NHNN ban hành.

ra-mat-hoi-dong-khcn-nganh-ngan-hang-2

Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 phát biểu khai mạc

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh, bám sát chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, căn cứ nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngân hàng trong giai đoạn tới, hoạt động KH&CN của Ngành cần có những đổi mới đồng bộ và toàn diện, tiếp tục hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý và điều hành của NHNN, công tác quản trị của các tổ chức tín dụng, công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc NHNN, trong đó hoạt động của Hội đồng KH&CN tập trung vào các định hướng chủ yếu sau:

Thứ nhất, tư vấn cho Ban Lãnh đạo NHNN thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN của NHNN và tại các tổ chức KH&CN thuộc NHNN theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và nâng cao chất lượng, từng bước hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tư vấn cho Ban lãnh đạo NHNN triển khai các biện pháp phát triển hài hòa các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý và quản trị ngân hàng phù hợp với chiến lược và các đề án phát triển ngành Ngân hàng.

Thứ ba, tư vấn cho Ban lãnh đạo NHNN các giải pháp để tăng cường năng lực nghiên cứu cho các tổ chức KH&CN thuộc NHNN và đội ngũ nghiên cứu tại các Vụ, Cục thuộc NHNN và tại các NHTM.

Thứ tư, tư vấn cho Ban lãnh đạo NHNN các giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN ngành ngân hàng có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết trong công tác nghiên cứu.

Thứ năm, đề xuất, tư vấn các giải pháp cho Ban lãnh đạo NHNN đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN trong lĩnh vực ngân hàng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác nhằm tăng cường học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tiếp thu tri thức KH&CN tiên tiến trên thế giới, tranh thủ nguồn lực của các đối tác nước ngoài về công nghệ, trang thiết bị, tài liệu và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ ngành ngân hàng Việt Nam.

Tại Lễ công bố, đồng chí Đặng Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 249/QĐ-NHNN ngày 21/2/2024 về thành lập Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028.

ra-mat-hoi-dong-khcn-nganh-ngan-hang-3

PGS.TS. Nguyễn Kim Anh, nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2021-2023 phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Kim Anh, nguyên Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2021-2023 chia sẻ, trong suốt nhiều năm qua, ngành Ngân hàng luôn đặt trọng tâm và dành nhiều nguồn lực để phát triển hoạt động KH&CN. Khuôn khổ pháp lý đã từng bước được hoàn thiện nhằm tạo cơ sở để triển khai các hoạt động khoa học một cách bài bản, chặt chẽ. Hình thức tổ chức các hoạt động KH&CN ngày càng đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với từng tình hình trong thực tiễn. Với những kết quả đã đạt được, có thể nói hoạt động KH&CN đã đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của toàn ngành Ngân hàng. NHNN được coi là đi đầu so với các bộ/ngành thuộc Chính phủ trong việc nắm bắt, tận dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời gian tới những xu hướng biến động khó lường của quốc tế và trong nước, sự phát triển vũ bão của cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang và sẽ tạo ra những vấn đề khoa học mới, chưa từng có tiền lệ. Do đó, đòi hỏi hoạt động KH&CN ngành Ngân hàng sẽ cần chủ động hơn, hiệu quả hơn và mang tính đột phá hơn nữa.

Cũng tại Lễ công bố đã diễn ra Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028. Trong đó Thường trực Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng - Viện Chiến lược ngân hàng đã báo cáo nội dung cần xin ý kiến về việc việc biên soạn và phát hành cuốn sách “Ngành Ngân hàng Việt Nam 40 năm đổi mới, hội nhập và phát triển”.

ra-mat-hoi-dong-khcn-nganh-ngan-hang-4

Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Kết luận phiên họp, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 nhấn mạnh, Viện Chiến lược ngân hàng đã bước đầu có sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng cho việc biên soạn và phát hành cuốn sách “Ngành Ngân hàng Việt Nam 40 năm đổi mới, hội nhập và phát triển”. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự, tôi đề nghị Viện Chiến lược ngân hàng chọn lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp, từ đó xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành Ngân hàng để báo cáo Ban lãnh đạo NHNN, sớm triển khai xây dựng và hoàn thành cuốn sách đảm bảo chất lượng.

ra-mat-hoi-dong-khcn-nganh-ngan-hang-5

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn tặng hoa tri ân Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2021-2023

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank