• English

Quyết định số 216/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Ngân hàng TMCP Kiên Long

Quyết định số 216/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.