• English

Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với ông Trần Văn Thái Bình

Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với ông Trần Văn Thái Bình. Xem tại đây.