• English

Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT, kiêm Người phụ trách quản trị KienlongBank đối với bà Nguyễn Thanh Thủy

Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT, kiêm Người phụ trách quản trị KienlongBank đối với bà Nguyễn Thanh Thủy. Xem tại đây.