• English

Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hường

Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc KienlongBank đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hường. Xem tại đây.