• English

Tin thị trường

Quy trình chuyển đổi ngoại tệ cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh

Thông tư số 32/2018/TT-NHNN quy định hai quy trình bán ngoại tệ của NHNN cho ngân hàng chuyển đổi tương ứng với các cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ của Chính phủ. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ (GGU) thay thế Quyết định số 218/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN.

Thông tư quy định về nguyên tắc thực hiện, theo đó: Doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư phải chủ động chuyển đổi ngoại tệ trên thị trường, phải báo cáo NHNN về nhu cầu chuyển đổi và ngân hàng được chỉ định thực hiện chuyển đổi; Ngân hàng chuyển đổi phải xác định và báo cáo NHNN về số lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh, hỗ trợ chuyển đổi còn lại để thực hiện việc chuyển đổi.

Về quy trình thực hiện chuyển đổi ngoại tệ, Thông tư số 32 quy định hai quy trình bán ngoại tệ của NHNN cho ngân hàng chuyển đổi tương ứng với các cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ của Chính phủ gồm: Quy trình áp dụng đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ được Chính phủ cam kết bảo lãnh chuyển đổi; Quy trình áp dụng đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ được Chính phủ cam kết hỗ trợ chuyển đổi.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về trách nhiệm các đơn vị thuộc NHNN, ngân hàng chuyển đổi, doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư và chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư và ngân hàng chuyển đổi.

ĐN


Đăng ký nhận tin
KienlongBank