• English

Góc báo chí

Quý I/2024: KienlongBank ghi nhận lợi nhuận hơn 213 tỷ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UPCom: KLB) đã công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quý I với lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng.

Theo số liệu trên báo cáo, tại thời điểm kết thúc quý, tổng huy động vốn của KienlongBank đạt 78.822 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2023. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 87.580 tỷ đồng, tăng gần 1.900 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cho vay khách hàng tăng 3%, đạt 53.972 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng ở mức 56.239 tỷ đồng. 

kienlongbank-loi-nhuan-quy-i-2024

Cũng trong quý I của năm, KienlongBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 613 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận đạt 113 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác lần lượt đem về cho ngân hàng 11 tỷ đồng và 28 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 3 tháng hoạt động của năm 2024, KienlongBank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, mang về 171 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương mức tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả như vậy, tính đến hết quý I, Ngân hàng đã hoàn thành 27% kế hoạch năm được đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2024.

Về hoạt động kinh doanh chủ chốt, trong 3 tháng đầu năm, dư nợ cho vay của KienlongBank đạt 53.392 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ nhóm 1. Tỷ lệ nợ xấu trong quý I ở mức 2,46%, được kiểm soát ở mức cho phép đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Song song với đó, Ngân hàng cũng chủ động trong việc nâng cao nguồn lực, gia tăng bộ đệm thực hiện bao phủ nợ xấu, giảm tác động của nợ xấu cũng như linh hoạt ứng phó với các kịch bản xấu của thị trường trong tương lai thông qua việc tăng tỷ lệ trích lập dự phòng trong quý lên 112 tỷ đồng.

Trong bức tranh tổng thể chung của năm 2024, KienlongBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 90.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2023; tổng nguồn vốn huy động đạt 81.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ đồng với mức tăng lần lượt là 3,2% và 14,1% so với cuối năm trước. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở dưới mức 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

KienlongBank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank